הודעה על הפסקת השירות של LG Cloud.

לקוחות LG Cloud היקרים,

ברצוננו להודיעך שהשירות של LG Cloud הופסק החל מיוני 27, 2017 עקב שינויים במדיניות הפעלה.


שוב תודה על השימוש בLG Cloud.בכבוד רב,
LG Cloud


LG Cloud Service Discontinuation Notification

Dear valued LG Cloud clients.

We wish to inform you that LG Cloud services have been discontinued as of June 27th, 2017 due to changes in operation policies.


Thank you once again for using LG Cloud.


Respectfully,
LG Cloud